استاندار اصفهان:
عدم همکاری بانک‌های عامل اصفهان سرمایه گذاران را فراری می دهد

قدس آنلاین : استاندار اصفهان گفت: بانک‌های عامل اصفهان در ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران کوتاهی می‌کنند و همین امر سبب عدم جذب سرمایه‌گذار در اصفهان شده است که درخواست داریم بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات کوتاهی نکنند.

به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، رسول زرگرپور با انتقاد از وضعیت ارائه تسهیلات بانک‌ها اظهار کرد: این وضعیت بیکاری در استان بالاتر از متوسط کشوری است و این وضعیت به مراتب تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی به همراه دارد.
وی افزود: 25 تا 70 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در استان با رکود همراه است و 10 درصد از واحدها در توقف کامل هستند.
استاندار اصفهان با تاکید به اینکه ارائه تسهیلات اشتغال در این استان بسیار واجب است، افزود: بانک‌ها در ارائه تسهیلات کوتاهی می‌کنند و مسئله این است که یا اینکه نمی‌خواهند تسهیلات دهند یا اینکه در این زمینه به نوعی سرمایه‌گذاران را سر کار گذاشته‌اند.
وی تاکید کرد: این بیکاری موجود در استان اعتیاد، افزایش دزدی، پاشیده شدن کانون خانواده به دلیل مشکلات اقتصادی به همراه دارد.
زرگرپور گفت: هیچ توجیهی در زمینه ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها قابل قبول نیست و نمی‌توان این وضعیت بد در استان را پذیرفت.
وی خطاب به دستگاهای عضو شورای اشتغال افزود: تمامی دستگاه‌ها باید در زمینه ایجاد اشتغال و ارائه تسهیلات به استان کمک کنند.