اختصاصی قدس آنلاین
دایی به جای ذوب آهن در پیکان/اخراج ابراهیم زاده نزدیک است

نتایج ضعیف پیکان با منصورابراهیم زاده، مسئولان باشگاه پیکان را به سمت دایی کشانده است ودرهمین راستا مذاکراتی میان دوطرف انجام شده. دایی که خیلی دوست دارد زودتیم پیدا کند به احتمال فراوان به جای ذوب آهن سرازپیکان درمی آورد...

به گزارش قدس آنلاین، نتایج ضعیف منصورابراهیم زاده با تیم فوتبال پیکان سبب شده مدیران این باشگاه مذاکرات خود را با مربیان جدید آغازکنند. مسئولان این باشگاه ابتدا با پرویزمظلومی برای پیوستن به تیم خود مذاکراه کردند اما به محض اینکه دیدند دایی ازپرسپولیس اخراج شده به سمت این مربی تغییروضعیت دادند و مذاکراتی با این مربی داشتند. دایی هم که پس ازاخراج از پرسپولیس به شدت دنبال پیدا کردن یک تیم است و درهمین راستا با ذوب آهن هم مذاکراتی کرده بود بلافاصله به مسئولان باشگاه پیکان چراغ سبزنشان داد تا درصورت نیاز به این تیم ملحق شود. چنانچه دایی بخواهد با پیکان قراردادمنعقد کند آنگاه باید ازمابقی پولی که از پرسپولیس طلب دارد بگذرد. ظاهرا دایی مشکلی با این موضوع ندارد.