مهمترین موانع افزایش نرخ باروری در کشور/ مشکلاتی که رشد جمعیت را تهدید می کند

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به تشریح چالشهای پیش روی افزایش جمعیت در کشور پرداخت و اولویت این وزارتخانه را کاهش فاصله تولد اولین فرزند بعد از ازدواج عنوان کرد.


دکتر محمد اسماعیل مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع ایجاد بسترهای مناسب برای تکثیر نسل در کشور اشاره کرد و افزود: اگر زیرساختهای لازم فراهم شود، برخی از موانعی که در حال حاضر بر سر راه ارتقای نرخ باروری کلی در کشور وجود دارد، برطرف خواهد شد.

به گفته وی، یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه افزایش نرخ باروری در جامعه، کم بودن تعداد ازدواجها در مقایسه با جمعیت در آستانه ازدواج است.

مطلق ادامه داد: اگر جمعیت بالغ بر 11 میلیون نفر در کشور اقدام به ازدواج کنند، فرزندآوری آنان نرخ باروری کلی را افزایش خواهد داد و بسیاری از مشکلات اجتماعی موجود نیز با افزایش ازدواجها کاهش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین بسترها برای افزایش ازدواج، فرهنگ سازی برای ازدواج مناسب و نیز ارتقای آگاهی جوانان در ارتباط با مزایای ازدواج خواهد بود. بنابراین از دستگاههای فرهنگ ساز انتظار می رود که با اتخاذ رویکردهای مشتری محور به این امر مهم اقدام کنند.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در ادامه با اعلام اینکه بالغ بر سه میلیون زوج نابارور در کشور داریم، اظهارداشت: فرآیندهای حمایتی از این افراد توسط وزارت بهداشت آغاز شده و اگر حمایت سایر دستگاههای ذیربط را به همراه داشته باشد، مانع مهمی از سر راه فرزندآوری خانواده ها برداشته می شود.

به گفته مطلق، یک زیرساخت بسیار مهم دیگر پایداری خانواده هاست. متاسفانه بیش از 50 درصد طلاقها در پنج سال اول زندگی رخ می دهد. این امر به این مفهوم است که تعداد قابل توجهی از خانواده ها، در بهترین سنین فرزند آوری و باروری از هم پاشیده می شوند.

وی تاکید کرد: همه زیرساختهایی که سبب تحکیم بنیان خانواده ها شود، می تواند بستر مناسبی برای تکثیر نسل در کشور فراهم آورد.

مطلق ادامه داد: فرهنگ رو به رشد تک فرزندی یکی دیگر از نقاط مهم مداخله و بسترسازی است. از همه دستگاههای ذیربط انتظار می رود که با رویکرد علمی در این زمینه برنامه ریزی کنند. وزارت بهداشت نیز به نوبه خود وارد این عرصه شده و این مسئله را در چارچوب ابعاد مختلف سلامت، بررسی و تبیین می کند.

به گفته مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، کاهش فاصله تولد اولین فرزند بعد از ازدواج و نیز کاهش فاصله بین فرزندان از دیگر اولویتهای وزارت بهداشت است.

وی افزود: دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، مناسب سازی مشاوره ها را در راستای کاهش فاصله های یاد شده و با توجه به حفظ و ارتقای سلامت مادران و کودکان آغاز نموده و امید است با فعالیتهای در دست اجرا، ارتقای آگاهی جامعه مخاطب و تغییر رفتار خانواده ها را موجب شود.

مطلق در پایان گفت: یکی دیگر از زیرساختهای مهم، ساز و کارهای اقتصادی است که امید می رود دولت یازدهم بتواند با برنامه ریزی ها و اقدامات کارآمد، در این زمینه نیز به موفقیت های قابل قبولی دست یابد.