کد خبر :232020
طراح حمله به حرم امام حسین(ع) در آغوش قطری ها