کد خبر :234500
آخرین آمار مصرف موادمخدر بین دانش‌آموزان/نتیجه جالب شیوع شناسی اعتیاد دانشجویان
بنابر اظهارات قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، یک درصد دانش‌آموزان مواد مخدر مصرف می‌کنند.