کد خبر :234721
یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شنبه ۲۲ شهریور واریز می‌شود
چهل و دومین یارانه نقدی(شهریورماه ۹۳) روز شنبه ۲۲ شهریور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.