کد خبر :235014
مقابله با فقر و تحریم به یکی از اصول سازمان همکاری شانگهای تبدیل شود
رییس جمهوری ایران در اجلاس سران همکاری شانگهای تاکید کرد که مقابله با فقر و تحریم باید به یکی از اصول سازمان همکاری شانگهای تبدیل شود.