کد خبر :235182
تلاش برای نامگذاری میدانی به نام "چوگان" در اصفهان
قدس آنلاین: دبیر اجلاس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس گفت: در روزهای برگزاری اجلاس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس، قرار است که در همین زمینه از هنرمندان صنایع دستی که در عرصه چوگان کار کرده اند، تجلیل شود و همچنین تلاش می کنیم که در شهر اصفهان میدانی به همین نام نامگذاری شود.