کد خبر :235236
رفتار زشت یک وهابی در کنار کعبه معظمه