کد خبر :235239
شکایت دولت از مردان احمدی نژاد
چند ماه پس از آن که مشاور ارشد رئیس جمهوری خبر داده بود که برخی از مدیران دولت نهم و دهم، بخشی‌هایی از اموال دولت شامل چند ساختمان و تعدادی خودرو را پس از پایان کار احمدی نژاد به دولت یازدهم پس نداده اند، وی می‌گوید که در این شرایط هیچ تغییری به وجود نیامده و همچنان این اموال در دست آنان باقی مانده است و دولت ناچار شده که از این افراد به دستگاه قضایی شکایت کند.