کد خبر :235332
خداوند فرمود من در آسمان و زمین نمی گنجم ولی در دل مومن می گنجم/ کعبه، تجلی خانه قلب
محقق و نویسنده عرفان اسلامی درباره معنویت در حج گفت: تا توحید در ما تجلی نکند ؛ آن قله محض توحید که همان عبودیت است در ما مستقر نشود دلبستگی ها وجود دارد. حج تجلی توحید خالص و عبودیت است. وقتی که حقیقت عبودیت در قلب انسان تجلی کرد نمی تواند سلطه و وابستگی غیر خدا را بپذیرد.