190551 وزیر امور خارجه‌ی روسیه به همتای آلمانی خود تبریک گفت قدس آنلاین – رها واعظی: وزیر امرور خارجه‌ی روسیه در دیدار با وزیر امور خارجه‌ی آلمان، کسب 7 مدال طلای المپیک زمستانی 2014 را به این کشور تبریک گفت.