192282 ارتقای رکورد ملی اسکی در المپیک سوچی قدس آنلاین – رها واعظی: حسین ساوه شمشکی در رقابت‌های اسکی مارپیچ بزرگ، رکورد ایران را در این رشته ارتقا داد.