228595 پست جدید پیشنهادی به نوری مالکی مشخص شد قدس آنلاین - قزوینی غرابی:منابع مطلع در پیمان ملی عراق می گویند در تلاش هستند تا مانع خروج مالکی از صف جریان های سیاسی شیعه شوند.