230206 سریال‌های جدید جعفری‌جوزانی، لطیفی و آقاخانی در راهند محمدحسین لطیفی، مسعود جعفری‌جوزانی و سعید آقاخانی با ارائه‌ی طرح‌های جدید به شبکه سه، قصد ساخت سریال‌های جدید برای این شبکه را دارند.<BR> <BR>