230304 ایده ی جدید سونی با تولید تبلت اکسپریا Z3 قدس آنلاین – رها واعظی: سونی برای ناشنوایان امکانی جدید بر روی تبلت خود قرار می دهد.