231343 شکار خرچنگ نادر+تصویر قدس آنلاین: خرچنگ نادری که توسط زنی ماهی گیر در ایالت مین آمریکا شکار شد، دانشمندان را شگفت زده کرده است.