232190 نوجوان چینی با گردن دراز+تصاویر قدس آنلاین: پسر 15 ساله چینی که به علت داشتن گردن بیش از اندازه بلند، درد زیادی تحمل می کند، به زودی توسط پزشکان بیمارستان پکن جراحی خواهد شد.