233041 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: برندسازی در محصولات دانش‌بنیان ایرانی ضروری است معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برندسازی در محصولات دانش‌بنیان ضروری است و این کار در توسعه صادرات این محصولات تاثیر بسزایی دارد.<BR> <BR>