233428 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: پروژه بزرگ ورزشگاه امام رضا(ع)، افتخار نظام است همزمان با هفتمین روز از دهه پر برکت کرامت، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با حضور در مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، از نزدیک در جریان روند ساخت پروژه عظیم ورزشگاه امام رضا(ع) قرار گرفت.<BR> مدیر عامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی که در این بازدید، دکتر سعید عبدالحسینی را همراهی می کرد، توضیحات کاملی درباره روند ساخت این ورزشگاه ارایه کرد. <BR>