234138 عمری که حلقه‌حلقه دود می‎شود روزهای تعطیل در پارک‎ها و مکان‎های تفریحی در بین دودهای حلقه‎ای جوانانی دیده می‎شوند که برای گذراندن اوقات فراغت چند ساعتی را در پای قلیان‎ها می‎نشینند و شلنگ آن دست به دست می‎چرخد و هر کسی برای جلب توجه دوستان خود با دودهای قلیان هنرنمایی می‎کند.<BR> <BR>