234523 قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی خبر داد دستور ویژه روحانی برای پیگیری مشکلات مسکن مهر در شورای اقتصاد قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی از دستور رئیس‌جمهور برای مطرح شدن طرح مسکن مهر در شورای اقتصاد جهت رفع موانع پیشرفت آن خبر داد و گفت:‌ قطعاً با تأکید رهبر معظم انقلاب تکیمل پروژه‌های مسکن مهر تسریع می‌شود.<BR>