234537 نمایش"شور شهناز"درهفته دفاع مقدس اجرا می شود قدس انلاین-نمایش شورشهنازبه کارگردانی شاپورترکمن سرابی با مضمون اشغال خرمشهر توسط عراق در هفته دفاع مقدس در مشهد اجرا می‌شود.