234555 گزارش خبری قدس انلاین کشاورزی ؛ فراموش شده برنامه های اقتصادی دولت تدبیر وامید/ در برنامه خروج از رکود حتی نامی از کشاورزی نیست/ سوءمدیریت مشکل اصلی کشاورزی و کشاورزان پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر: اگرچه ایران طی سالهای گذشته در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی نظیر پسته، زیتون و زعفران در رتبه نخست جهان قرار داشت و محصولات دیگراز جمله خرما و برنج ایرانی همواره در جهان معروف بوده است ، اما متاسفانه طی سال های اخیرخشکسالی های پی درپی و مدیریت نامطلوب بخش کشاورزی باعث شده تا اخبار ناگواری از وضعیت تولیدکنندگان این محصولات به گوش برسد. <BR>