234676 ربیعی در سفر به قزاقستان تاکید کرد: توسعه همکاری ایران و قزاقستان برای اعزام نیروی کار/ تشکیل شرکت مشترک تجاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به همراه رئیس جمهور به قزاقستان سفر کرده است در دیدار با وزیر کار و تامین اجتماعی قزاقستان بر آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌ها در زمینه اعزام نیروی کار، آموزش های فنی - حرفه ای و آموزش مشاغل خانگی تاکید کرد.<BR> <BR>