234698 زاکانی: انقلاب ایران موازنه قدرت در دنیا را تغییر داد نماینده مردم تهران در مجلس، شکل گیری انقلاب اسلامی را موجب تغییر در موازنه قدرت در دنیا دانست و ابراز داشت: با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران گروهی به نام سلطه‌ستیز پا به عرصه گذاشت که امروز در موضع قدرت قرار گرفته و چالش بزرگی برای نظام سلطه ایجاد کرده‌اند.<BR> <BR>