235043 گفت‌وگو با‌ کاظمی‌قمی درباره مقابله با داعش،تغییر مالکی،توافق جامع هسته‌ای‌ و... سفیر پیشین ایران در عراق بر این نظر است که آمریکا سناریوی "آشوب بزرگ" را در منطقه و خاورمیانه دنبال می‌کند و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه نیز از این سناریو استقبال می‌کنند. این در حالی است که دیر یا زود این آشوب متوجه آنها خواهد شد.