235180 همه مردم سود سپرده را با تسهیلات اشتباه می‌گیرند! توهین بانکها به متقاضیان عقود مبادله‌ای در حالی سیف و معاونانش همواره از افزایش سود عقود مبادله‌ای و ترویج آن اظهار خرسندی می‌کنند که بانکها نه تنها علاقه‌ای به اجرای دستور رییس کل ندارند بلکه با درخواست مردم برای دریافت تسهیلات خرد با سود مصوب شورای پول و اعتبار برخورد مناسبی ندارند.